Tin tức
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH/TIẾP THỊ TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH/TIẾP THỊ

Nhằm mở rộng nhu cầu kinh doanh và phát triển thị trường, Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Phát Thành (FATACO) thông báo tuyển dụng “Nhân viên kinh doanh/tiếp thị”. ...