TÔ BÈO - 2 LỚP TO 906, TO 907, TB 08, TB 09

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
TO 906 Ø 15.2 x 4.6 cm
TO 907 Ø 18.2 x 5.3 cm
TB 08 Ø 20.2 x 5.9 cm
TB 09 Ø 22.1 x 6.5 cm

 

Sản phẩm khác

CHÉN CO 02 -2 LỚP

Bộ sản phẩm hai lớp

DĨA TRÒN CẠN

Bộ sản phẩm hai lớp

DĨA TRÒN SÂU - 2 LỚP

Bộ sản phẩm hai lớp

CHÉN CO 09 - 2 LỚP

Bộ sản phẩm hai lớp

CHÉN CO 34 - 2 LỚP

Bộ sản phẩm hai lớp

MUỖNG NO 17 - 2 LỚP

Bộ sản phẩm hai lớp

CHÉN T 26 - 2 LỚP

Bộ sản phẩm hai lớp