TÔ XOẮN - 2 LỚP TO X6, X7, X8

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
TO X6 Ø 14.9 x 5.9 cm
TO X7 Ø 17.2 x 6.4 cm
TO X8 Ø 20.0 x 7.4 cm

 

Sản phẩm khác

CHÉN CO 02 -2 LỚP

Bộ sản phẩm hai lớp

DĨA TRÒN CẠN

Bộ sản phẩm hai lớp

DĨA TRÒN SÂU - 2 LỚP

Bộ sản phẩm hai lớp

CHÉN CO 09 - 2 LỚP

Bộ sản phẩm hai lớp

CHÉN CO 34 - 2 LỚP

Bộ sản phẩm hai lớp

MUỖNG NO 17 - 2 LỚP

Bộ sản phẩm hai lớp

CHÉN T 26 - 2 LỚP

Bộ sản phẩm hai lớp