XÔ ĐỰNG ĐÁ XĐ 04, XĐ 05. XĐ 06

XÔ ĐỰNG ĐÁ XĐ 04, XĐ 05. XĐ 06

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
XĐ 04 Ø 15.3 x 13.0 cm
XĐ 05 Ø 15.0 x 16.0 cm
XĐ 06 Ø 21.0 x 19.2 cm