XÔ ĐỰNG ĐÁ XĐ 13, XĐ 14, XĐ 15

XÔ ĐỰNG ĐÁ XĐ 13, XĐ 14, XĐ 15

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
XĐ 13 Ø 15.0 x 13.5 cm
XĐ 14 Ø 18.4 x 16.3 cm
XĐ 15 Ø 21.0 x 19.6 cm