TÔ XOẮN TO X17N, TO X18N NHÁM NGÓI

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
TO X17N Ø 16.3 x 7.3 cm
TO X18N Ø 20.3 x 7.7 cm