BỘ CHÉN CO02, MUỖNG NO14

BỘ CHÉN CO02, MUỖNG NO14

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
CO 02

Ø 11.2cm x 5.4cm 

NO 14 14.0cm x 4.3cm