BỘ CHÉN MUỖNG CO34, CO32, T26

BỘ CHÉN MUỖNG CO34, CO32, T26

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
CO 34 Ø  21.0cm x 6.5cm 
CO 32 Ø 11.2cm x 5.4cm 
T26  Ø 11.5cm x 5.6cm