BỘ CHÉN TO 99, TO 66, T26

BỘ CHÉN TO 99, TO 66, T26

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
TO 99  Ø 15.8cm x 7.0cm 
TO 66  Ø 13.5cm x 7.1cm
T 26 Ø   9.3cm x 9.1cm