BỘ DĨA DB N6, N7, N8, N9, N10 VIỀN 163

BỘ DĨA DB N6, N7, N8, N9, N10 VIỀN 163

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
DB N6 Ø 15.9 x 3.0 cm 
DB N7 Ø 17.3 x 3.2 cm
DB N8 Ø 20.2 x 3.4 cm
DB N9 Ø 22.5 x 3.7 cm
DB N10 Ø 25.3 x 4.1 cm