BỘ TÔ TOX 06, 07, 08,09

BỘ TÔ TOX 06, 07, 08,09

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
TOX 06A Ø 14.9cm x 5.9cm
TOX 07A Ø 17.2cm x 6.4cm 
TOX 08A Ø 20.0cm x 7.4cm
TOX 09A Ø 22.8cm x 8.3cm