BỘ TÔ TVX 06, 07, 08, 09

BỘ TÔ TVX 06, 07, 08, 09

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
TVX 06 Ø 15.7cm x 4.6cm
TVX 07 Ø 18.0cm x 4.8cm
TVX 08 Ø 20.5cm x 5.5cm
TVX 09 Ø 22.3cm x 6.0cm