Dĩa DV 66, DV77, DV 88, DV 99 màu

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
DV 66 15.0 x 15.0 x 1.6 cm
DV 77 16.8 x 16.8 x 1.9 cm
DV 88 18.8 x 18.8 x 2.2 cm
Dv 99 21.0 x 21.0 x2.4 cm

 

Sản phẩm chén melamine cao cấp, với nhiều mẫu hoa văn và màu sắc cho khách hàng lựa chọn