DĨA TRÒN CẠN

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
DC 66 15.3 x 1.8 cm
DC 77 17.8 x 2.0 cm
DC 88 20.2 x 2.2 cm
DC 99 22.5 x 2.5  cm
DC 100 25.2 x 2.7 cm 

 

Sản phẩm khác

CHÉN CO 02 -2 LỚP

Bộ sản phẩm hai lớp

TÔ BÈO - 2 LỚP

Bộ sản phẩm hai lớp

TÔ XOẮN - 2 LỚP

Bộ sản phẩm hai lớp

DĨA TRÒN SÂU - 2 LỚP

Bộ sản phẩm hai lớp

CHÉN CO 09 - 2 LỚP

Bộ sản phẩm hai lớp

CHÉN CO 34 - 2 LỚP

Bộ sản phẩm hai lớp

MUỖNG NO 17 - 2 LỚP

Bộ sản phẩm hai lớp

CHÉN T 26 - 2 LỚP

Bộ sản phẩm hai lớp