DĨA TRÒN CẠN

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
DC 66 15.3 x 1.8 cm
DC 77 17.8 x 2.0 cm
DC 88 20.2 x 2.2 cm
DC 99 22.5 x 2.5  cm
DC 100 25.2 x 2.7 cm 

 

Sản phẩm khác