DĨA TRÒN CẠN DC 66, DC 77, DC 88, DC 99, DC 100 MÀU

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
DC 66 15.3 x 1.8 cm
DC 77 17.8 x  2.0 cm
DC 88 20.2 x  2.2 cm
DC 99  22.5 x 2.5 cm
DC 100 27.3 X 2.0 cm