Sản phẩm

HỘP THỰC PHẨM HTP 17, 18, 19, 20

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
HTP 17 Ø 10.5 x 4.8 cm
HTP 18 Ø 13.5 x 6.5 cm
HTP 19 Ø 15.8 x 7.2 cm
HTP 20 Ø 18.2 x 7.8 cm
HŨ HU 27

Sản phẩm hũ được sản xuất từ nhựa acrylic


Giá: Liên hệ
HŨ HU 26

Sản phẩm hũ được sản xuất từ nhựa acrylic


Giá: Liên hệ
HŨ HU 25

Sản phẩm hũ được sản xuất từ nhựa acrylic


Giá: Liên hệ
HŨ HU 24

Sản phẩm hũ được sản xuất từ nhựa acrylic


Giá: Liên hệ
HỘP THỰC PHẨM HTP 14, 15, 16

Sản phẩm hộp thực phẩm được sản xuất từ nhựa acrylic


Giá: Liên hệ
HŨ ĐỰNG NƯỚC CHẤM NC 08, NC 09

Sản phẩm hũ được sản xuất từ nhựa acrylic


Giá: Liên hệ