Sản phẩm

Dĩa tròn cạn - Viền

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
DC 66 Æ 15.9 x 3.0 cm
DC 77 Æ 17.3 x 3.2 cm
DC 88 Æ 20.2 x 3.4 cm
DC 99 Æ 22.5 x 3.7 cm
DC 100 Æ 25.2 x 4.1 cm
TÔ XOẮN - VIỀN

Sản phẩm bộ tô melamine cao cấp, với nhiều mẫu hoa văn và màu sắc cho khách hàng lựa chọn


Giá: Liên hệ
CHÉN CB 04 - VIỀN

Sản phẩm chén melamine cao cấp, với nhiều mẫu thiết kế thường xuyên được cập nhật.


Giá: Liên hệ
CHÉN CO 02 - VIỀN

Sản phẩm chén melamine cao cấp, với nhiều mẫu thiết kế thường xuyên được cập nhật.


Giá: Liên hệ
Dĩa hột xoài - Viền

Dĩa melamine cao cấp, với nhiều mẫu thiết kế thường xuyên được cập nhật.


Giá: Liên hệ
Tô bèo - Viền

Tô tròn melamine cao cấp, với nhiều thiết kế cho khách hàng lựa chọn.


Giá: Liên hệ
Dĩa tròn sâu - Viền

Dĩa tròn melamine cao cấp, với nhiều thiết kế cho khách hàng lựa chọn.


Giá: Liên hệ