Sản phẩm

CHÉN COV 00, 01, 02, 03, 04, 05

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
COV 00 7.5 x 6.3 x 2.2 cm
COV 01 9.5 x 8.5 x 2.9 cm
COV 02 11.5 x 10.5 x 3.6cm
COV 03 14.0 x 12.5 x 4.3 cm
COV 04 16.0 x 14.5 x 4.9 cm
COV 05 18.0 x 17.0 x 5.6 cm
CHÉN CHẤM CC 55

Sản phẩm chén melamine cao cấp, với nhiều mẫu hoa văn và màu sắc cho khách hàng lựa chọn


Giá: Liên hệ
CHÉN CHẤM CC 53, CC 54

Sản phẩm chén melamine cao cấp, với nhiều mẫu hoa văn và màu sắc cho khách hàng lựa chọn


Giá: Liên hệ
CHÉN CHẤM CC 37

Sản phẩm chén melamine cao cấp, với nhiều mẫu hoa văn và màu sắc cho khách hàng lựa chọn


Giá: Liên hệ
CHÉN CHẤM CC 28

Sản phẩm chén melamine cao cấp, với nhiều mẫu hoa văn và màu sắc cho khách hàng lựa chọn


Giá: Liên hệ
CHÉN NT 001

Sản phẩm chén melamine cao cấp, với nhiều mẫu hoa văn và màu sắc cho khách hàng lựa chọn


Giá: Liên hệ
CHÉN CHẤM CC 35

Sản phẩm chén melamine cao cấp, với nhiều mẫu hoa văn và màu sắc cho khách hàng lựa chọn


Giá: Liên hệ