Sản phẩm

TÔ XOẮN - VIỀN

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
TO X6 Ø 14.9 x 5.9 cm
TO X7 Ø 17.2 x 6.4 cm
TO X8 Ø 20.0 x 7.4 cm
TO X9 Ø 22.8 x 8.3 cm
CHÉN CB 04 - VIỀN

Sản phẩm chén melamine cao cấp, với nhiều mẫu thiết kế thường xuyên được cập nhật.


Giá: Liên hệ
CHÉN CO 02 - VIỀN

Sản phẩm chén melamine cao cấp, với nhiều mẫu thiết kế thường xuyên được cập nhật.


Giá: Liên hệ
Dĩa hột xoài - Viền

Dĩa melamine cao cấp, với nhiều mẫu thiết kế thường xuyên được cập nhật.


Giá: Liên hệ
Tô bèo - Viền

Tô tròn melamine cao cấp, với nhiều thiết kế cho khách hàng lựa chọn.


Giá: Liên hệ
Dĩa tròn sâu - Viền

Dĩa tròn melamine cao cấp, với nhiều thiết kế cho khách hàng lựa chọn.


Giá: Liên hệ
Dĩa tròn cạn - Viền

Dĩa tròn melamine cao cấp, với nhiều mẫu thiết kế thường xuyên được cập nhật.


Giá: Liên hệ