TÔ SX 06, TÔ SX 07, TÔ SX 08 - VIỀN SWEETIE

Giá: Liên hệ

 

 

CODE SIZE
TO SX 06 Ø 15.9 x 5.2 cm
TO SX 07 Ø 18.4 x 6.0 cm
TO SX 08 Ø 20.0 x 6.8 cm