BỘ CHÉN CC 32, CO 34, ND 26 VIỀN 190 DA

BỘ CHÉN CC 32, CO 34, ND 26 VIỀN 190 DA

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
CO 34 Ø 11.2 x 5.4 cm 
CC 32 Ø 11.5 x 5.6 cm 
ND 26  Ø 15.0 x 10.8 cm