BỘ CHÉN CHẤM CO 34, CC 28, ND 26 VIỀN 275 DA

BỘ CHÉN CHẤM CO 34, CC 28, ND 26 VIỀN 275 DA

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
CO 34 Ø 8.6 x 3.3 cm 
CC 28 Ø 8.5 x 2.6 cm
ND 26  Ø 9.3 x 1.9 cm