BỘ CHÉN CO 34, CC 32, ND 26 VIỀN 191 DA

BỘ CHÉN CO 34, CC 32, ND 26 VIỀN 191 DA

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
CO 34 Ø 21.0 x 6.5 cm 
CC 32 Ø 11.2 x 5.4 cm 
ND 26  Ø 11.5 x 5.6 cm