BỘ CHÉN CO 34, CC 32, T 26 VIỀN 137 DA

BỘ CHÉN CO 34, CC 32, T 26 VIỀN 137 DA

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
CO 34  Ø 8.6 x 3.3 cm
   T 26 Ø 9.3 x 1.9 cm
CC 32 10.2 x 7.8 x 1.2 cm