BỘ DĨA DB X5, DB X6, DB X7, DB X8, DB X9, DB X10 VIỀN 187 DA

BỘ DĨA DB X5, DB X6, DB X7, DB X8, DB X9, DB X10 VIỀN 187 DA

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
DB X5 Ø 12.8 x 2.7 cm
DB X6 Ø 15.0 x 2.7 cm  
DB X7 Ø 17.5 x 3.0 cm 
DB X8 Ø 20.0 x 3.5 cm
DB X9 Ø 23.0 x 5.9 cm
DB X10 Ø 22.1 x 6.5 cm