BỘ ĐĨA DB X5, DB X6, DB X7, DB X8, DB X9, DB X10 VIỀN 191 DA

BỘ ĐĨA DB X5, DB X6, DB X7, DB X8, DB X9, DB X10 VIỀN 191 DA

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
DB X5 Ø 12.8 x 2.7 cm
DB X6 Ø 15.0 x 2.7 cm  
DB X7 Ø 17.5 x 3.0 cm 
DB X8 Ø 20.0 x 3.5 cm
DB X9 Ø 23.0 x 5.9 cm
DB X10 Ø 22.1 x 6.5 cm