BỘ TÔ TB 08, TB 09, TB 10 VIỀN 275 DA

BỘ TÔ TB 08, TB 09, TB 10 VIỀN 275 DA

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
TB 08 Ø 20.2 x 5.9 cm
TB 09 Ø 22.1 x 6.5 cm
TB 10 Ø 24.0 x 7.1 cm