CHÉN COV 00, COV 01, COV 02, COV 03, COV 04, COV 05

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
COV 00   7.5 x 6.30 x 2.2 cm
COV 01   9.5 x 8.50 x 2.9 cm
COV 02 11.5 x 10.5 x 3.6 cm
COV 03 14.0 x 12.5 x 4.2 cm
COV 04 16.0 x 14.5 x 4.9 cm
COV 05 18.0 x 17.0 x 5.6 cm

 

Sản phẩm khác

CHÉN CHẤM TRE CTR 03

Chén - Chén nước chấm

CHÉN CHẤM TRE CTR 02

Chén - Chén nước chấm

CHÉN CHẤM TRE CTR 01

Chén - Chén nước chấm

CHÉN CO 39

Chén - Chén nước chấm

CHÉN CHẤM C 113

Chén - Chén nước chấm

CHÉN CO 11

Chén - Chén nước chấm

CHÉN CHẤM CV 00

Chén - Chén nước chấm

CHÉN CHẤM CC 47

Chén - Chén nước chấm

CHÉM CHẤM C 107

Chén - Chén nước chấm