DĨA DOV 136N ,DOV 137N NHÁM XANH DƯƠNG

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
DOV 136N 18.1 x 11.2 x 3.0 cm
DOV 137N 20.6 x 12.7 x 3.2 cm