DĨA VUÔNG DV 157N, DV 158N, DV 159N NHÁM XANH DƯƠNG

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
DV 157N 21.2 x 21.2 x 2.2 cm
DV 158N 23.7 x 23.7 x 2.5 cm
DV 159N 26.2 x 26.2 x 2.7 cm