GHẾ GB 29

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
GB 29 57.0 x 55.0 x 84.0 cm