HỘP HM 500ml, HM 650ml, HM 750ml, HM 1000ml

HỘP HM 500ml, HM 650ml, HM 750ml, HM 1000ml

Giá: Liên hệ
CODE SIZE VOLUME
HM 500ML 17.5 x 12.2 x 4.0 cm 500 ml
HM 650ML 17.5 x 12.2 x 5.2 cm 650 ml
HM 750ML 17.5 x 12.2 x 6.0 cm 750 ml
HM 1000ML 17.5 x 12.2 x 7.3 cm 1000 ml

Sản phẩm khác

HỘP THỰC PHẨM HTP 34

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP VUÔNG HV 06, HV 07, HV 08

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP THỰC PHẨM HTP 33

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP THỰC PHẨM HTP 32

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP THỰC PHẨM HTP 31

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP VUÔNG HV 04

Hộp - Khay đựng thực phẩm