HŨ ĐỰNG NƯỚC CHẤM HNC 05, HNC 06, HNC 07

HŨ ĐỰNG NƯỚC CHẤM HNC 05, HNC 06, HNC 07

Giá: Liên hệ
CODE SIZE VOLUME
HNC 05 5.4 x 5.4 x  9.6  cm 50 ml
HNC 06 6.0 x 6.0 x 12.0 cm 80 ml
HNC 07 6.5 x 6.5 x 14.9 cm 140 ml