HŨ HU 201, HU 202, HU 203 MÀU TRẮNG

Giá: Liên hệ
CODE SIZE VOLUME
HU 201 Ø 11.6 x 5.9 cm 300 ML
HU 202 Ø 11.1 x 6.5 cm 400 ML
HU 203 Ø 12.5 x 7.0 cm 500 ML