LÓT LY DN 03, DN 04, DN 05

LÓT LY DN 03, DN 04, DN 05

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
DN 03 9.8cm x 10.5cm x 1.4cm
DN 04 9.4cm x 11.4cm x 1.4cm
DN 05 10.0cm x 12.2cm x 1.5cm