THỐ T 003, T 004 MÀU NÂU

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
T 003 Ø 25.4 x 11.5 x 7.6 cm
T 004 Ø 23.0 x 9.9 x 6.5 cm