ĐŨA DÀI MÀU

Muỗng - Vá - Đũa

ĐŨA HỘP

Muỗng - Vá - Đũa

VÁ CƠM VC 01

Muỗng - Vá - Đũa

VÁ CƠM VC 04

Muỗng - Vá - Đũa

VÁ SÚP VS 33

Muỗng - Vá - Đũa

VÁ CƠM VC 06

Muỗng - Vá - Đũa

VÁ SÚP VS 83

Muỗng - Vá - Đũa

VÁ SÚP VS 73

Muỗng - Vá - Đũa

VÁ SÚP VS 93

Muỗng - Vá - Đũa

VÁ SÚP VS 53

Muỗng - Vá - Đũa

VÁ SÚP VS 43

Muỗng - Vá - Đũa

MUỖNG NO 14

Muỗng - Vá - Đũa