BỘ CHÉN CB 04, CO 02, MUỖNG CƠM No 14, DĨA DC 66 VIỀN 162

BỘ CHÉN CB 04, CO 02, MUỖNG CƠM No 14, DĨA DC 66 VIỀN 162

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
CB 04 Ø 11.5 x 5.6 cm
CO 02 Ø 11.2 x 5.4 cm 
DC 66 Ø 15.3 x 1.8 cm
No 14     14.0 x 4.3 cm