BỘ CHÉN CO 02, MUỖNG No 14 VIỀN 184

BỘ CHÉN CO 02, MUỖNG No 14 VIỀN 184

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
No 14      14.0 x 4.3 cm
CO 02  Ø 11.2 x 5.4 cm