BỘ CHÉN CO 02, MUỖNG NO 14 VIỀN 184

BỘ CHÉN CO 02, MUỖNG NO 14 VIỀN 184

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
NO 14 14.0 x 4.3 cm
CO 02 Ø 11.2 x 5.4 cm