BỘ CHÉN CO 34, CO 09, CO 02 XANH RÊU LÁ

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
CO 34 Ø 8.6 x 3.3 cm
CO 09 Ø 9.0 x 5.0 cm 
CO 02 Ø 11.2 x 5.4 cm