BỘ CỜ TƯỚNG

BỘ CỜ TƯỚNG

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
CỜ TƯỚNG
(NHỎ)
10.0 x 10.0 x 2.5 cm           
CỜ TƯỚNG (TRUNG) 11.5 x 11.5 x 2.8 cm
CỜ TƯỚNG
(LỚN)
14.6 x 14.6 x 3.0 cm