ĐỂ TRỨNG VỊT DTV 01, DTVV 02

ĐỂ TRỨNG VỊT DTV 01, DTVV 02

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
DTV 01 Ø 9.5 x 2.3 cm
DTV 02   11.0 x 8.0 x 2.3 cm