BỘ DĨA BA TẦNG CAO CẤP

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
BDTC DTC 47A: Ø 20.2 x 2.4 cm
DTC 48A: Ø 25.3 x 2.9 cm
DTC 49A: Ø 30.4 x 3.4 cm
HEIGHT: 37.5 cm