Ca No 6B

Ca No 6B

Giá: Liên hệ
CODE SIZE VOLUME
No 6B Ø 7.2 x 12.5 cm 350 ml