CHÉN CHẤM C 112 HORECA

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
C 112 21.0 x 8.9 x 2.6 cm