CHÉN CHẤM CC 97 HORECA

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
CC 97 8.2 x 6.2 x 2.4 cm