CHÉN CHẤM CV 01, CV 02, CV 03

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
CV 01 8.5 x 8.5 x 2.5 cm
CV 02 11.5 x 11.5 x 3.2 cm
CV 03 14.0 x 14.0 x 3.7 cm

 

Sản phẩm khác

CHÉN CHẤM C 113

Chén - Chén nước chấm

CHÉN CO 11

Chén - Chén nước chấm

CHÉN CHẤM CV 00

Chén - Chén nước chấm

CHÉN CHẤM CC 47

Chén - Chén nước chấm

CHÉM CHẤM C 107

Chén - Chén nước chấm

CHÉN CHẤM CC 42

Chén - Chén nước chấm

CHÉN CHẤM CC 48

Chén - Chén nước chấm

CHÉN CHẤM CC 49

Chén - Chén nước chấm

CHÉN CHẤM CC 43

Chén - Chén nước chấm