CHÉN VUÔNG CV 20 HORECA

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
CV 20 9.5 x 9.5 x 5.2 cm