THỐ TH 16, TH 17 HORECA

Giá: Liên hệ
CODE SIZE VOLUME
TH 16 Ø 22.5 x 9.1 cm 2500 ML
TH 17 Ø 25.5 x 10.3 cm 3500 ML