ĐẾ DỰA ĐỂ BÀN ĐGD

ĐẾ DỰA ĐỂ BÀN ĐGD

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
ĐGD-L 16.0 x 13.0 x 16.0 cm
ĐGD-T 13.2 x 10.3 x 13.2 cm
ĐGD-N 10.0 x 7.8 x 10.0 cm